طالع بینی سال سگ

متولدین سالهای: , 1289، 1301، 1313، 1325، 1337، 1349، 1361، 1373، 1385، 1397، و ...

نشانه ها و علاقه مندی های متولدین سال سگ:

رنگ: فیروزه ای

حیوان: سگ یا گوسفند

گُل: همیشه بهار

درخت: گیلاس

رایحه: حنا

گیاه: مرزنگوش

طعم: گوشتی

ادویه: میخک

جواهر تولد: یاقوت

فلز: سرب

عدد شانس: 9

آلت موسیقی: گیتار

بهترین جفت: ببر، خرگوش، اسب

بدترین جفت: اژدها، بُز، خروس

 

 

متولدین ماههای مختلف  سال سگ:

فروردین: او روحیه مبارزه طلبی دارد

اردیبهشت : او با وفا و قابل اعتماد است و کمتر دچار بدبینی است

خرداد: او بد ظاهر و خوش باطن است

تیر: او با حساس، آسیب پذیر، درستکار و تندخوست

مرداد: او بسیااار پر سر و صداست

شهریور: او بسیار محتاط است

مهر: او ضعیف و به برخورد های قانع کننده نیاز دارد

آبان: او خیلی اهل مبارزه و جدل نیست ولی کسی نمیتواند جلویش را بگیرد

دی: میتوانید به او اعتماد کنید او موجودی عصبی است

بهمن: او روشن فکر ترین  متولد سال سگ است

اسفند:او دوست با وفایی است

 

ویژگی متولد سال سگ

 

 

او همیشه اطراف خود را زیر نظر دارد و حالت دفاعی دارد .او همیشه حالت دفاعی دارد و درون گراست و در جزئیات مسائل غرق میشود و بد بین ترین موجود دنیاست و هر چیزی را در چهارچوب  قوانین طبیعی میخواهد.

او بیش از هرکسی علیه بی عدالتی فریاد میزند و شجاعت این کار را دارد

او روحیه انتقادی  ، ذوق طنز دارد و عظمت روحش آشکار است و این صفات او را از تنگ نظری و خود پسندی مبرا میکند.

او موجودی غیر اجتماعی است و در روابط عاشقانه بی احساس بنظر می آید اما این تصور اشتباهی است و علت آن نگرانی و شک و بی اعتمادی به احساس خودش و دیگران است.

 او  خیلی کم در جمع خود نمایی می کند، اما بسیار با هوش است و هیچ کس بهتر از او نمی تواند به صحبت های دیگران گوش فرا دهد

 

مشاهیر متولد سال سگ

برتولت برشت، لنین، ولتر، سقراط، مولیر، و لئون بلوم ، مارسل پروست، یوری گاگارین، فیدو، گی دوماپاسان و لویی شانزدهم ، شونبرگ ، وینستون چرچیل ، ال جلسون ، جرج جرشوین ، مایکل جکسون ، سقراط


 

مشاغل متناسب متولدین سال سگ

عضو فعال اتحادیه، سر کارگر، منتقد، معلم یا مربی، کارخانه دار، نویسنده، فیلسوف، متفکر، معلم اخلاق، قاضی، پزشک، محقق، دانشمند، سیاستمداری واقع بین و بی طرف، جاسوس


طالع بینی سال سگ