info@amertejarat.com 09124352456 @amertejarat @amertejarat amer-tejaratkhalijfars amertejaratkhalijfars

مهلت ارسال مدارک دامنه ir

تمام دامنه های ir که تایید نشده اند بعد از 10 روز منقضی میشوند 
و دامنه آزاد میشود و تمام کاربران میتوانند دامنه را خریداری کنند 
مهلت ارسال مدارک پس از ثبت به مدت 10 روز میباشد 
در صورت ارسال نکردن مدارک دامنه آزاد میشود 
یشنهاد می کنیم در همان روز های اول نسبت به ارسال تعهد نامه اقدام فرمایید.


مهلت ارسال مدارک دامنه ir