صفحه اصلی مقالات نمایش پیام تأیید پس از ارسال فرم در ASP.Net

نمایش پیام تأیید پس از ارسال فرم در ASP.Net

نمایش پیام تأیید پس از ارسال فرم در ASP.Net

نویسنده :

با کلیک بر روی دکمه ارسال ، ابتدا رکورد در دیتابیس وارد می شود و سپس با استفاده از عملکرد ClientScript RegisterStartupScript ، پیام موفقیت در کادر پیام هشدار JavaScript نمایش داده می شود.

یک فرم داخل html میسازیم مانند فرم زیر

نام
شهر
تلفن

عامر تجارت خلیج فارس

با کلیک بر روی دکمه ارسال ، ابتدا رکورد در دیتابیس وارد می شود و سپس با استفاده از عملکرد ClientScript RegisterStartupScript ، پیام موفقیت در کادر پیام هشدار JavaScript نمایش داده می شود.
پیام - پیامی که در کادر پیام هشدار JavaScript نمایش داده می شود
اسکریپت - کد JavaScript است که کادر پیام Alert را نشان می دهد.

protected void Save(object sender, EventArgs e)
{
  
  string message = "ثبت شد - با تشکر از همکاری شما با عامرتجارت خلیج فارس";
  string script = "window.onload = function(){ alert('";
  script += message;
  script += "')};";
  ClientScript.RegisterStartupScript(this.GetType(), "SuccessMessage", script, true);
}

 

سوالی دارید؟ از من بپرسید

سلام چطور میتونم کمکتون بکنم؟