info@amertejarat.com 09124352456 @amertejarat @amertejarat amer-tejaratkhalijfars amertejaratkhalijfars

تغییر ظاهر نوار اسکرول با css

خب برای داشتن نوار اسکرول  زیر اول باید عرضی براش مشخص کنیم.من رنگ ابی خیلیی روشنی هم بهش دادم

::-webkit-scrollbar {
      width:50px;
      background-color:#cedbe8;
    }

 و بعدش نوبت میرسه به قسمت ثابت اسکرول بار

من میخوام داخلش سایه ابی داشته باشم و گوشه ها کمی گرد باشن

 ::-webkit-scrollbar-track {
      box-shadow: inset 0px -1px 13px #0205af;
      border-radius: 10px;
    }

در اخر نوبت قسمت متحرک نوار اسکرول ماست

من اونو ابی رنگ میکنم و کمی گوشه هاشو گرد میکنم

::-webkit-scrollbar-thumb {
      background: #4a00ff;
      border-radius: 10px;
    }

حالا نوبت شماست تا با خلاقیت خودتون نوار اسکرول زیبا بسازید میتونید از عکس یا گرادینت ها استفاده بکنید

  عامرتجارت خلیج فارس
  


  
عامرتجارت خلیج فارس

 


تغییر ظاهر نوار اسکرول با css