info@amertejarat.com 09124352456 @amertejarat @amertejarat amer-tejaratkhalijfars amertejaratkhalijfars

نمایش اطلاعات در لیست باکس asp

با سلام 

اگر سوالی در رابطه با مثال زیر داشتید در تلگرام پیام ارسال کنید @netsharp1

نمایش اطلاعات در لیست باک asp

به یک listbox نیاز داریم و یک دکمه که مانند مثال زیر انجام میدهیم 	عامرتجارت خلیج فارس


	
	


C#


    Stack st = new Stack();
    st.Push("شنبه");
    st.Push("یکشنبه");
    st.Push("دوشنبه");
    st.Push("سه شنبه");
    st.Push("چهارشنبه");
    st.Push("پنج شنبه");
    st.Push("جمعه");

    ListBox1.DataSource = st;
    ListBox1.DataBind();
    Label1.Text = "amertejarat.com";

استاد علیرضا الهامی پور

نمایش اطلاعات در لیست باک asp


نمایش اطلاعات در لیست باکس asp