info@amertejarat.com 09124352456 @amertejarat @amertejarat amer-tejaratkhalijfars amertejaratkhalijfars

پاک کردن المان های اضافه عکس

قطعا برای شما هم پیش امده است زمانی که عکسی می اندازید یک سری المان های اضافه در عکس شما افتاده اند که عکس شما را زشت کرده اند . میتوانید با استفاده از ابزار clone stamp tool  در فوتوشاپ عکس خود را درست کرده و المان های اضافه ان را پاک کنید.

در قسمت چپ فوتوشاپ یک ابزاری با شکل مهر وجود دارد که عنوان ان clone stamp tool می باشد با انتخاب این ابزار قسمتی از عکستان که سالم از و خالی از المان اضافه است را برداشته و روی قسمت های اضافی عکس خود قرار میدهید با نگه داشتن Alt  و کلیک بر روی قسمت سالم عکستان نمونه گیری کنید و زمانی که روی المان مزاحم کلیلک کنید همان نمونه سالم ترسیم خواهد شد.

همچنین برای تغییر اندازه نمونه میتوانید از براکت های باز و بسته  انتخاب کنید که ] براکت باز نمونه را بزرگتر میکند و [ براکت بسته نمونه را کوچکتر میکند برای دقیقتر شدن جای گذاری کردن المان نمونه میتوانید از سایز کوچکتر استفاده کنید.

کلمات کلیدی:حذف قسمت اضاف عکس،فوتوشاپ،روتوش،پاک کردن قسمت اضافه عکس،پاک کردن قسمت مزاحم عکس،پاک کردن المان اضافی عکس


پاک کردن المان های اضافه عکس