info@amertejarat.com 09124352456 @amertejarat @amertejarat amer-tejaratkhalijfars amertejaratkhalijfars

ثبت سفارش طراحی وبسایت

1- برای ثبت سفارش طراحی وبسایت از منو سمت چپ بر روی خدمات کلیک کنید 

2- سپس بر روی طراحی وبسایت

3 - یکی از پک ها را انتخاب کنید 

طراحی وبسایت

4 - یا از جدول زیر بخش های سایت خود را تیک بزنید 

سپس با زدن محاسبه قیمت و ثبت سفارش طراحی وبسایت

وارد سبد خرید خود شوید و ثبت سفارش طراحی سایت خود را نهایی کنید 

 

 


ثبت سفارش طراحی وبسایت