info@amertejarat.com 09124352456 @amertejarat @amertejarat amer-tejaratkhalijfars amertejaratkhalijfars

تغییر فونت در واتساپ

اگر قبل و بعد کلمه ستاره بزارید متن بولد میشه 

*سلاممممممم*

برای ایتالیک یا همان کج کردن متن از آندرلاین استفاده کنید 

_سلام_

برای این که روی متن خط بکشید 

~سلام~

 


تغییر فونت در واتساپ