info@amertejarat.com 09124352456 @amertejarat @amertejarat amer-tejaratkhalijfars amertejaratkhalijfars

تبلیغات بنری

یکی از رایج ترین تبلیغات اینترنتی تبلیغ بنری است 

برخی از سایت ها به صورت تبادل بنر با سایت شما و برخی با دریافت هزینه بنر شمارا در سایتشان قرار میدهند 

هزینه بر اساس کلیک یا بازدید یا زمان قرار گیری بنر در سایت میباشد

به طور مثال برخی از سایت های لینک زیر تبلیغات بنری انجام میدهد 

مشاهده وبسایت ها با امکان تبلغات بنری


تبلیغات بنری