info@amertejarat.com 09124352456 @amertejarat @amertejarat amer-tejaratkhalijfars amertejaratkhalijfars

اولین برنامه Xamarin.Forms خود را بسازید

دستورالعمل های مرحله به مرحله برای ویندوز

File> New> Project ... را انتخاب کنید یا دکمه ایجاد پروژه جدید ... را فشار دهید:
visual studio 2019

"Xamarin" را جستجو کنید یا از فهرست نوع Project ، موبایل را انتخاب کنید. نوع برنامه موبایل (Xamarin.Forms) را انتخاب کنید:

زامارین

نام پروژه را انتخاب کنید - از مثال "AwesomeApp" استفاده می کند:

xamarin


صبر کنید تا بسته های NuGet بازیابی شوند (یک پیام "بازیابی کامل" در نوار وضعیت ظاهر می شود).
نصب های جدید ویژوال استودیو 2019 پیکربندی شبیه ساز Android را ندارد. بر روی فلش کرکره ای روی دکمه Debug کلیک کرده و گزینه Android Emulator را برای راه اندازی صفحه ایجاد شبیه ساز انتخاب کنید:

آموزش زامارین


 از تنظیمات پیش فرض استفاده کرده و بر روی دکمه ایجاد کلیک کنید:

ساخت نرم افزار موبایل
ایجاد یک شبیه ساز ، شما را به پنجره Device Manager برمی گرداند. بر روی دکمه شروع کلیک کنید تا شبیه ساز جدید راه اندازی شود:

ساخت شبیه سازدیباگ گیری


برای ساخت و استقرار برنامه در شبیه ساز Android روی دکمه (نام شبه شاز )کلیک کنید:

آموزش نرم افزار موبایل

استاد : علیرضا الهامی پور

برای مشاهده ادامه آموزش کلیک کنید 

 

 


اولین برنامه Xamarin.Forms خود را بسازید