info@amertejarat.com 09124352456 @amertejarat @amertejarat amer-tejaratkhalijfars amertejaratkhalijfars

توسعه وب web development


اگر بخام تو یک کلمه بگم موضوعو جمع کنم یعنی ساخت و راه اندازی وب سایت 

البته بعضی از شرکت ها و افراد سایت دارند به web development میدن تا سایت آهنه را تغییر یا افزایش امکانات یا ... دهد

web development را میتوان تقسیم کرد
طراحی و توسعه سمت کاربر (FrontEnd Design)
توسعه سمت سرویس دهنده (BackEnd Development)
طراحی پایگاه داده
مدیریت سرور


توسعه وب web development