info@amertejarat.com 09124352456 @amertejarat @amertejarat amer-tejaratkhalijfars amertejaratkhalijfars

آموزش ارسال مدارک در ایرنیک

ابتدا وارد سایت nic شوید 
منو دامنه های من 
در صورتی که دامنه شما - در انتظار تایید مدارک, پرداخت شده
برای ارسال مدارک به بخش مرکز پیام بروید 
برای شما پیامی با عنوان درخواست ارسال تعهدنامه برای شناسه آمده است وارد آن شوید 
فایل pdf را دانلود کنید 
از منو بالای صفحه روی ارسال مدرک کلیک کنید 
از صفحه باز شده روی تکمیل فرم و ارسال مدارک کلیک کنید 

در فرم باز شده 
نام دامنه و فایل ها را ارسال نمایید 

“فایل مدرک:*” تعهد نامه و کارت ملی اسکن شده  و یا مدارک خواسته شده خود را در این قسمت وارد نمایید


آموزش ارسال مدارک در ایرنیک