info@amertejarat.com 09124352456 @amertejarat @amertejarat amer-tejaratkhalijfars amertejaratkhalijfars

مشکل در دانلود فایل apk در asp.net


برای افزودن Mime Type میتوانید فایل web.config خود را ویرایش کرده و در تگ اطلاعات MIME Type را وارد کنید.
   
   
     
   
  

 


مشکل در دانلود فایل apk در asp.net