info@amertejarat.com 09124352456 @amertejarat @amertejarat amer-tejaratkhalijfars amertejaratkhalijfars

استفاده از عکس های مناسب در طراحی سایت

در طراحی سایت پس از انتخاب رنگ مناسب برای قالب سایت باید به محتوا ها و عکس های مرتبط با آنها توجه کنیم و تلاش کنیم که در تضاد هم نباشند و به گونه ای چشم کاربر را خیره کنند.

1- از محتوا های مرتبط با عکس ها انتخاب کنید به گونه ای که هر عکس و محتوای آن کاربر را به یک هدف معین هدایت کند.

مواد غذایی

 

2- از تصاویری که دارای فضای خالی یا به اصطلاح سفید بیشتری دارند استفاده کنید

لپ تاپ

 

3- توجه کنید و تلاش کنید از عکس ها متن هایی استفاده کنید که رنگ های متضادی دارند.

 

فضا

 

4- مطمئن شوید که در عکس هایی که انتخاب میکنید نگاه کاربر به سمت درستی هدایت شود

 

کودک

تخفیف

 

5- از رنگ های تصاویر انتخاب کنید تا محتوا با عکس هایتان در هماهنگی باشند

 


استفاده از عکس های مناسب در طراحی سایت