info@amertejarat.com 09124352456 @amertejarat @amertejarat amer-tejaratkhalijfars amertejaratkhalijfars

جدا كردن سه رقم سه رقم اعداد در سی شارپ

در این مقاله قصد دارم جدا كردن سه رقم سه رقم اعداد در سی شارپ را به شما عزیزان آموزش بدم

برای این که ما بتوانیم قیمت رو 3رقم ,  3رقم از هم دیگر جدا کنیم برای مثال قیمت 70000 را 3رقم ,  3رقم از هم جدا کنیم برای این کار کافیست کد زیر را داخل لیست ویو قسمتی که میخواهیم قیمت مان را نمایش دهیم  قرار دهیم بصورت زیر 

<%# Eval("name field price", "{0:0,00}") %>

به این صورت میتوان قیمت را 3رقم , 3رقم از هم جدا کرد و کافیست جای name field price نام اسم فیلد خود را بنویسید

بعد از اجرا پروژه نتیجه به شکل زیر میباشد


جدا كردن سه رقم سه رقم اعداد در سی شارپ