صفحه اصلی مقالات نمایش پیغام خطا هنگام انتخاب RadioButton

نمایش پیغام خطا هنگام انتخاب RadioButton

نمایش پیغام خطا هنگام انتخاب RadioButton

نویسنده :

با کلیک بر روی دکمه ارسال ، تمام RadioButtons های داخل جدول با استفاده از Tag اجرا می شوند. سپس با استفاده از حلقه FOR

به طور مثال داخل جدول چند RadioButton داریم 

با کلیک بر روی دکمه ارسال ، تمام RadioButtons های داخل جدول با استفاده از Tag اجرا می شوند.
سپس با استفاده از حلقه FOR ، هر RadioButton بررسی می شود که آیا انتخاب شده است یا خیر.
اگر RadioButton انتخاب نشده باشد ، سپس اعتبار سنجی موفقیت آمیز است ، یک پیام خطا با استفاده از JavaScript نمایش داده می شود.

 

سوالی دارید؟ از من بپرسید

سلام چطور میتونم کمکتون بکنم؟