info@amertejarat.com 09124352456 @amertejarat @amertejarat amer-tejaratkhalijfars amertejaratkhalijfars

آموزش گرفتن درگاه بانکی بانک ملت

برای دریافت درگاه بانکی بانک ملت وارد سایت http://www.behpardakht.com/ شوید 

بر روی ثبت درخواست درگاه پرداخت اینترنتی کلیک کنید

قوانین و مقررات را با دقت مطالعه کنید 

سپس بر روی ثبت اطلاعات حقیقی یا حقوقی کلیک کنید 

فرم را با دقت پر کنید 

سپس برای شما ایمیلی ارسال میشود 

با دقت دستورات لازم را انجام دهید 

 

دقت کنید قبل از گرفتن درگاه بانکی بانک ملت باید برای سایت اینماد بگیرید 

آموزش گرفتن اینماد 


آموزش گرفتن درگاه بانکی بانک ملت