صفحه اصلی مقالات آموزش css پیشترفته

آموزش css پیشترفته

آموزش css پیشترفته

نویسنده : مریم شیردل

شبه کلاس ها عناصری هستند که به کمک ما برای دستری به عناصر میان . قبل شبه کلاس ها از علامت : استفاده میشه .

شبه کلاس ها عناصری هستند که به کمک ما برای دستری به عناصر میان . قبل شبه کلاس ها از علامت : استفاده میشه . target:

فرمول کلی :

انتخابگر عناصر :نام شبه کلاس  {

 خصوصیت: مقدار ;

}

شبه کلاس target

معمولا در لینک های داخلی استفاده میشود . به عنصری که با لینک داخلی صدا شده خصوصیات css  ی میتوانیم اعمال کنیم. در مثال زیر وقتی روی لینک کلیک میکنیم عصر با id صدا شده براش بک گراند تعریف میشه

:target {
      background-color: #e60606;
      color: #e4d6d6;
      padding: 20px 10px;
    } 

شکل کامل مثال
  آموزش شبه کلاس ها 1
  


  

برو به پاراگراف شماره 1

برو به پاراگراف شماره 2پاراگراف شماره 1

، متن پاراگراف شماره 1 ، متن پاراگراف شماره 1 ، متن پاراگراف شماره 1 ، متن پاراگراف شماره 1 ، متن پاراگراف شماره 1 ، متن پاراگراف شماره 1 ، متن پاراگراف شماره 1 ، متن پاراگراف شماره 1 ، متن پاراگراف شماره 1 ، متن پاراگراف شماره 1 ، متن پاراگراف شماره 1 ، متن پاراگراف شماره 1 ، متن پاراگراف شماره 1 ، متن پاراگراف شماره 1 ، متن پاراگراف شماره 1 ، متن پاراگراف شماره 1 ، متن پاراگراف شماره 1 ، متن پاراگراف شماره 1 ، متن پاراگراف شماره 1 ، متن پاراگراف شماره 1 ، متن پاراگراف شماره 1 ، متن پاراگراف شماره 1 ، متن پاراگراف شماره 1 ، متن پاراگراف شماره 1 ، متن پاراگراف شماره 1 ، متن پاراگراف شماره 1 ، متن پاراگراف شماره 1 ، متن پاراگراف شماره 1 ، متن پاراگراف شماره 1 ، متن پاراگراف شماره 1 ، متن پاراگراف شماره 1 ، متن پاراگراف شماره 1 ، متن پاراگراف شماره 1 ، متن پاراگراف شماره 1 ، متن پاراگراف شماره 1 ، متن پاراگراف شماره 1 ، متن پاراگراف شماره 1 ، متن پاراگراف شماره 1 ، متن پاراگراف شماره 1 ، متن پاراگراف شماره 1 ، متن پاراگراف شماره 1 ، متن پاراگراف شماره 1

پاراگراف شماره 2

، متن پاراگراف شماره 2 ، متن پاراگراف شماره 2 ، متن پاراگراف شماره 2 ، متن پاراگراف شماره 2 ، متن پاراگراف شماره 2 ، متن پاراگراف شماره 2 ، متن پاراگراف شماره 2 ، متن پاراگراف شماره 2 ، متن پاراگراف شماره 2 ، متن پاراگراف شماره 2 ، متن پاراگراف شماره 2 ، متن پاراگراف شماره 2 ، متن پاراگراف شماره 2 ، متن پاراگراف شماره 2 ، متن پاراگراف شماره 2 ، متن پاراگراف شماره 2 ، متن پاراگراف شماره 2 ، متن پاراگراف شماره 2 ، متن پاراگراف شماره 2 ، متن پاراگراف شماره 2 ، متن پاراگراف شماره 2 ، متن پاراگراف شماره 2 ، متن پاراگراف شماره 2 ، متن پاراگراف شماره 2 ، متن پاراگراف شماره 2 ، متن پاراگراف شماره 2 ، متن پاراگراف شماره 2 ، متن پاراگراف شماره 2 ، متن پاراگراف شماره 2 ، متن پاراگراف شماره 2 ، متن پاراگراف شماره 2 ، متن پاراگراف شماره 2 ، متن پاراگراف شماره 2 ، متن پاراگراف شماره 2 ، متن پاراگراف شماره 2 ، متن پاراگراف شماره 2 ، متن پاراگراف شماره 2 ، متن پاراگراف شماره 2 ، متن پاراگراف شماره 2 ، متن پاراگراف شماره 2 ، متن پاراگراف شماره 2 ، متن پاراگراف شماره 2 ، متن پاراگراف شماره 2 ، متن پاراگراف شماره 2 ، متن پاراگراف شماره 2 ، متن پاراگراف شماره 2 ، متن پاراگراف شماره 2 ، متن پاراگراف شماره 2

خروجی کد وقتی روی پاراگراف 1 کلیک میکنم:

 

سوالی دارید؟ از من بپرسید

سلام چطور میتونم کمکتون بکنم؟