info@amertejarat.com 09124352456 @amertejarat @amertejarat amer-tejaratkhalijfars amertejaratkhalijfars

نمایش آیدی های زوج و فرد از sql server با استفاده از asp.net

در این مطلب قصد دارم نحوه نمایش آیدی های زوج و فرد رو به شما عزیزان آموزش بدم

برای این که ما آیدی های زوج داخل جدولمان را نمایش دهیم برای این کار باید از این کد استفاده کنیم  


( id % 2 ) = 0

 استفاده از این کد داخل لیست ویو و یا دیتا لیست به شکل زیر میباشد

و برای این که آیدی های فرد را نمایش دهیم  id % 2 ) = 1 ) به صورت شکل زیر میباشد


نمایش آیدی های زوج و فرد از sql server با استفاده از asp.net