info@amertejarat.com 09124352456 @amertejarat @amertejarat amer-tejaratkhalijfars amertejaratkhalijfars

فیلم آموزشی javaScript و JQuery
استاد : امین سوهانی


به نام خدا
این فیلم آموزشی پشتیبانی دارد
بعد از دیدن فیلم در صورت بروز مشکل با پشتیبان های ما مطرح کنید
امین سوهانی هستم از تیم عامرتجارت خلیج فارس

تو این فیلم آموزشی
معرفی javaScript , jquery
ایجاد اسلایدر در صفحه با استفاده از javaScripts
ایجاد alert یا همان popup در صفحه
تمرین آخر: در صفحه ای اسلایدر ایجاد کنید و در صفحه ای دیگر یک popup ایجاد کنید و برای ما ارسال کنید
هر مشکلی داخل این فلم آموزشی داشتید از من بپرسید
واتساپ 09197607397
تا جلسه بعد و فیلم آموزشی بعدی خداحافط

قیمت فیلم آموزشی : رایگان