info@amertejarat.com 09124352456 @amertejarat @amertejarat amer-tejaratkhalijfars amertejaratkhalijfars

فیلم آموزشی ساخت وبسایت
استاد : علیرضا الهامی پور


به نام خدا
علیرضا الهامی پور هستم از تیم عامرتجارت خلیج فارس
تو این فیلم آموزشی فارسی کاردن قالب وبسایت و استفاده از قالب های آمادرو بهتون آموزش میدم

دانلود و خرید قالب
فارسی سازی
تغییر متن
تغییر تصاویر
تغییر استایل

تمرینی داخل این فیلم آموزشی به شما داده شده که بعد از انجام آن و هرگونه سوالی برای من ارسال کنید
هر مشکلی داخل این فیلم آموزشی داشتید از من بپورسید
واتساپ 09124352456

قیمت فیلم آموزشی : رایگان