صفحه اصلی نمونه کارها Addition and subtraction using ASP net c# - جمع و تفریق با استفاده از ASP net c#

Addition and subtraction using ASP net c# - جمع و تفریق با استفاده از ASP net c#

Addition and subtraction using ASP net c# - جمع و تفریق با استفاده از ASP net c#

استاد : علیرضا الهامی پور

محتوای آموزشی : جمع و تفریق با استفاده از ASP.NET

 
 

 
 
amertejarat.com
Amertejarat.com-Nima Elhamipour

protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) { int A = int.Parse(TextBox1.Text); int B = int.Parse(TextBox2.Text); int C = A + B; Response.Write(C.ToString()); }

 

سوالی دارید؟ از من بپرسید

سلام چطور میتونم کمکتون بکنم؟