info@amertejarat.com 09124352456 @amertejarat @amertejarat amer-tejaratkhalijfars amertejaratkhalijfars

جلسه دوم آموزش پایتون - معرفی ویرایشگر های پایتون
استاد : علیرضا الهامی پور


به نام خدا
این فیلم آموزشی پشتیبانی دارد
بعد از دیدن فیلم در صورت بروز مشکل با پشتیبان های ما مطرح کنید
علیرضا الهامی پور هستم از تیم عامرتجارت خلیج فارس
تو این فیلم آموزشی
ویرایشگر های پایتون را به شما معرفی میکنیم
هر مشکلی داخل این فلم آموزشی داشتید از من بپرسید
واتساپ 09124352456
تا جلسه بعد و فیلم آموزشی بعدی خداحافط

قیمت فیلم آموزشی : رایگان