استخدام
info@amertejarat.com 09124352456 @amertejarat @amertejarat amer-tejaratkhalijfars amertejaratkhalijfars

استخدام عامرتجارت خلیج فارس

بازار کار و فرصت شغلی

استخدام کاره پاره وقت و تمام وقت

عامرتجارت خلیج فارس در زمینه فروش و بازاریابی و مدیریت فروش به تعدادی بازاریاب نیازمند میباشد
تمام وقت و پاره وقت
حضوری و غیره حضوری
ابتدای همکاری به صورت درصدی میباشد

در صورت تمایل به همکاری به واتساپ یا تلگرام 09124352456 پیام ارسال کنید