جوک زلزله

– پانصد هزار ماشین تا صبح روشن بوده و پانزده میلیون لیتر سوخت مصرف کردیم؟! ما از زلزله هم خطرناکتریم.devil

– من همیشه مکر میکنم هر جا میرم پی بپوشم فقطططط موقه خواب راحت بودم که الان اونم نمیتونم ! 

– همسایمون رفته رو پشت بوم چادر زده :))))))))))))) خدایا این یکی رو بکش مرگ من

– زلزله:بالاخره که می خوابین

– زلزله میاد یا من آرایشمو پاک کنم؟

– اینجوری که ما منتظریم اگه زلزله نیاد بیشتر ماراحت میشیم

– اون دوسته عزیزی که تو کرمانشاه پتوی ما دستشه؛ بی زحمت دست به دست کن بیاد داداش

– ما الان ١ ساعته توی خیابونیم ،هنوز نه پتو دادن، نه کانکس…

– خانوما توجه داشته باشید برای فرار از زلزله لازم نیست حتما آرایش داشته باشید

– ٧٠٠ متر دوبلکس استخر سونا روف گاردن نیاوران؛ معاوضه با کانکس

– من که امشب انارو هندونه هارو میخورم معلوم نیست فردا باشم یا نه.

 


جوک زلزله