• ساخت گیف با عکس
    مجله اینترنتی عامرتجارت خلیج فارس

    ساخت گیف با عکس

    با کمی تمرین و صبر ، می توانید یاد بگیرید که چگونه در فتوشاپ عکس را متحرک کنید و کار خود را به یک GIF تبدیل کنید تا به صورت آنلاین به اشتراک گذاشته شود. ابزارهای انیمیشن فتوشاپ غالباً ناشناخته هستند اما ارزش یادگیری دارند.

مجله اینترنتی عامرتجارت خلیج فارس

با کمی تمرین و صبر ، می توانید یاد بگیرید که چگونه در فتوشاپ عکس را متحرک کنید و کار خود را به یک GIF تبدیل کنید تا به صورت آنلاین به اشتراک گذاشته شود. ابزارهای انیمیشن فتوشاپ غالباً ناشناخته هستند اما ارزش یادگیری دارند.