• معرق کاری چیست ؟
  مجله اینترنتی عامرتجارت خلیج فارس

  معرق کاری چیست ؟

  معرق کاری فرایندی است برای ایجاد الگوها و طرح ها روی اشیاء مانند مبلمان با استفاده از روکش های نازک یا لایه هایی از مواد مانند چوب سخت

 • فرش ایرانی
  مجله اینترنتی عامرتجارت خلیج فارس

  فرش ایرانی

  فرشها و فرشهای ایرانی از انواع مختلف به طور موازی توسط قبایل عشایری ، در کارگاه های روستا و شهر و کارخانه های دربار سلطنتی به طور یکسان بافته می شدند.

مجله اینترنتی عامرتجارت خلیج فارس

معرق کاری فرایندی است برای ایجاد الگوها و طرح ها روی اشیاء مانند مبلمان با استفاده از روکش های نازک یا لایه هایی از مواد مانند چوب سخت

مجله اینترنتی عامرتجارت خلیج فارس

فرشها و فرشهای ایرانی از انواع مختلف به طور موازی توسط قبایل عشایری ، در کارگاه های روستا و شهر و کارخانه های دربار سلطنتی به طور یکسان بافته می شدند.