• عید فطر در قرآن
  مجله اینترنتی عامرتجارت خلیج فارس

  عید فطر در قرآن

  عید فطر اولین روز ماه شوال است که برای تمام مسلمانان روز بسیار مبارکی است.

 • آیه قرآن درباره ی سوگند
  مجله اینترنتی عامرتجارت خلیج فارس

  آیه قرآن درباره ی سوگند

  در قران سه نوع سوگند نام برده شده دسته اول سوگند های بدون نیت و بیهوده و بدون فکر دسته دوم سوگندهایی که با نیت و قصد گفته میشود ولی بر خلاف واجبات یا مستحبات است .مثلا کسی که از روی ناراحتی سوگند میخورد که دیگر به نیازمندی کمک نکند.

مجله اینترنتی عامرتجارت خلیج فارس

عید فطر اولین روز ماه شوال است که برای تمام مسلمانان روز بسیار مبارکی است.

مجله اینترنتی عامرتجارت خلیج فارس

در قران سه نوع سوگند نام برده شده دسته اول سوگند های بدون نیت و بیهوده و بدون فکر دسته دوم سوگندهایی که با نیت و قصد گفته میشود ولی بر خلاف واجبات یا مستحبات است .مثلا کسی که از روی ناراحتی سوگند میخورد که دیگر به نیازمندی کمک نکند.