• سوالات مالی در جلسات خواستگاری
  مجله اینترنتی عامرتجارت خلیج فارس

  سوالات مالی در جلسات خواستگاری

  اینکه در ازدواج مادیات مهم نیست گرش زیباییست اما نباید مانع پرسیدن سوالات در جلسات خواستگاری شود این سوالات میتواند باعث برنامه ریزی برای زندگی آینده شود و همینطور متوجه ضعف های طرف مقابل خود شده و میتوانید آنها را در کنار هم مدیریت کنید.

 • سوالات جنسی که باید قبل از ازدواج پرسید
  مجله اینترنتی عامرتجارت خلیج فارس

  سوالات جنسی که باید قبل از ازدواج پرسید

  مسائل جنسی از خصوصی ترین بخش زندگی هر شخص است و افراد از بازگو کرد آن امتناع میکنند ، اما باید بدانید که باید قبل از ازدواج و یکی شدن درباره این مسئله صحبت کنید وگرنه  در آینده مشکل ساز خواهد شد.

مجله اینترنتی عامرتجارت خلیج فارس

اینکه در ازدواج مادیات مهم نیست گرش زیباییست اما نباید مانع پرسیدن سوالات در جلسات خواستگاری شود این سوالات میتواند باعث برنامه ریزی برای زندگی آینده شود و همینطور متوجه ضعف های طرف مقابل خود شده و میتوانید آنها را در کنار هم مدیریت کنید.

مجله اینترنتی عامرتجارت خلیج فارس

مسائل جنسی از خصوصی ترین بخش زندگی هر شخص است و افراد از بازگو کرد آن امتناع میکنند ، اما باید بدانید که باید قبل از ازدواج و یکی شدن درباره این مسئله صحبت کنید وگرنه  در آینده مشکل ساز خواهد شد.