• نکات مهم شستن سبزیجات
  مجله اینترنتی عامرتجارت خلیج فارس

  نکات مهم شستن سبزیجات

  حفظ پاکیزگی در میان شیوع ویروس کرونا نیز در مورد مواد غذایی کاربرد دارد. این نکات را در مورد شستن سبزیجات و میوه ها دنبال کنید.

 • چگونه خانه خود را تمیز کنید - نکاتی درباره تمیز کردن لوازم خانگی
  مجله اینترنتی عامرتجارت خلیج فارس

  چگونه خانه خود را تمیز کنید - نکاتی درباره تمیز کردن لوازم خانگی

  بزرگترین اشتباهی که مردم مرتکب می شوند تمیز کردن اتاق به اتاق است (به این روش "تمیز کردن منطقه" گفته می شود). خیلی خیلی کند است! 

مجله اینترنتی عامرتجارت خلیج فارس

حفظ پاکیزگی در میان شیوع ویروس کرونا نیز در مورد مواد غذایی کاربرد دارد. این نکات را در مورد شستن سبزیجات و میوه ها دنبال کنید.

مجله اینترنتی عامرتجارت خلیج فارس

بزرگترین اشتباهی که مردم مرتکب می شوند تمیز کردن اتاق به اتاق است (به این روش "تمیز کردن منطقه" گفته می شود). خیلی خیلی کند است!