• لیست تمام ضرب المثل های ایرانی
  مجله اینترنتی عامرتجارت خلیج فارس

  لیست تمام ضرب المثل های ایرانی

  لیست تمام ضرب المثل های ایرانی

 • ضرب المثل نرود میخ آهنین در سنگ با معنی
  مجله اینترنتی عامرتجارت خلیج فارس

  ضرب المثل نرود میخ آهنین در سنگ با معنی

  ضرب المثل نرود میخ آهنین در سنگ افرادی كه به خاطر نادانی هیچ نصیحتی را قبول نمی‌كنند.

مجله اینترنتی عامرتجارت خلیج فارس

لیست تمام ضرب المثل های ایرانی

مجله اینترنتی عامرتجارت خلیج فارس

ضرب المثل نرود میخ آهنین در سنگ افرادی كه به خاطر نادانی هیچ نصیحتی را قبول نمی‌كنند.