• فرهنگ آش ابودردا در شیراز
  مجله اینترنتی عامرتجارت خلیج فارس

  فرهنگ آش ابودردا در شیراز

  شیرازی ها در قدیم رسمی داشتند که برای سلامتی و رسیدن به خواسته ی خود آشی به نام ابودردا می ختتند و به نیازمندان و فقرا میدادند

 • فرهنگ چهارشنبه سوری
  مجله اینترنتی عامرتجارت خلیج فارس

  فرهنگ چهارشنبه سوری

  روز شاد بودن , روزی است که ایرانیان آخر سال در کنار هم جمع میشدند و آخرین سه شنبه سال را جشن میگرفتند آجیل میخوردند , از روی آتش میپردند و بگو بخند میکردند

 • فرهنگ اسپند دود کردن
  مجله اینترنتی عامرتجارت خلیج فارس

  فرهنگ اسپند دود کردن

  همه ما دیدیم که اسپند چشم بد را دور میکند  و ما در اغلب خانه ها آن را دیدیم برای فرزندان , برای خود , برای کار یا وسایل و ...

مجله اینترنتی عامرتجارت خلیج فارس

شیرازی ها در قدیم رسمی داشتند که برای سلامتی و رسیدن به خواسته ی خود آشی به نام ابودردا می ختتند و به نیازمندان و فقرا میدادند

مجله اینترنتی عامرتجارت خلیج فارس

روز شاد بودن , روزی است که ایرانیان آخر سال در کنار هم جمع میشدند و آخرین سه شنبه سال را جشن میگرفتند آجیل میخوردند , از روی آتش میپردند و بگو بخند میکردند

مجله اینترنتی عامرتجارت خلیج فارس

همه ما دیدیم که اسپند چشم بد را دور میکند  و ما در اغلب خانه ها آن را دیدیم برای فرزندان , برای خود , برای کار یا وسایل و ...