• معین زد زیبای زشت من
  مجله اینترنتی عامرتجارت خلیج فارس

  معین زد زیبای زشت من

  زیبای زشت من در آیینه خشت من  در بارونگی نهان پنهان گشته عشق من هی گفتم برو نمان رفتی ماندن مرا کج فهمیده بود شعر آواز خواندن مرا …

 • از عشق تو شاعر شدم تو با خودت برو من با خودم شهاب مظفری
  مجله اینترنتی عامرتجارت خلیج فارس

  از عشق تو شاعر شدم تو با خودت برو من با خودم شهاب مظفری

  تو دریای شب موهات غرقم کن کی میتونه به جز تو برمودا باشه نمیخوام قایق سوراخ دنیامون کنار زرق و برق کشتیا باشه

 • تلخی رو تو خوب بلدی
  مجله اینترنتی عامرتجارت خلیج فارس

  تلخی رو تو خوب بلدی

  تو چشماش یه دنیای رنگی رو داره؛ دل من به جز اون که دردی نداره! نه هستش و حتی نمیاد سراغم…

مجله اینترنتی عامرتجارت خلیج فارس

زیبای زشت من در آیینه خشت من  در بارونگی نهان پنهان گشته عشق من هی گفتم برو نمان رفتی ماندن مرا کج فهمیده بود شعر آواز خواندن مرا …

مجله اینترنتی عامرتجارت خلیج فارس

تو دریای شب موهات غرقم کن کی میتونه به جز تو برمودا باشه نمیخوام قایق سوراخ دنیامون کنار زرق و برق کشتیا باشه

مجله اینترنتی عامرتجارت خلیج فارس

تو چشماش یه دنیای رنگی رو داره؛ دل من به جز اون که دردی نداره! نه هستش و حتی نمیاد سراغم…

مجله اینترنتی عامرتجارت خلیج فارس

گوش کن، دور ترین مرغ جهان می‌خواند شب سلیس است، و یکدست، و باز شمعدانی‌ها و صدادارترین شاخه فصل،‌ماه را می‌شنوند

مجله اینترنتی عامرتجارت خلیج فارس

به ساعت نگاه می كنم: حدود سه نصفه شب است چشم می بندم تا مبادا چشمانت را از ياد برده باشم و طبق عادت كنار پنجره می روم

مجله اینترنتی عامرتجارت خلیج فارس

گوش کن، دور ترین مرغ جهان می‌خواند شب سلیس است، و یکدست، و باز شمعدانی‌ها و صدادارترین شاخه فصل،‌ماه را می‌شنوند

مجله اینترنتی عامرتجارت خلیج فارس

به خارزار جهان، گل به دامنم، با عشق صفای روی تو، تقدیم می‌کنم، با عشق درین سیاهی و سردی بسان آتشگاه همیشه گرمم، همیشه روشنم با عشق

مجله اینترنتی عامرتجارت خلیج فارس

ترا می‌خواهم و دانم که هرگز به کام دل در آغوشت نگیرم توئی آن آسمان صاف و روشن من این کنج قفس، مرغی اسیرم ما تکیه داده نرم به بازوی یکدیگر در روحمان طراوت مهتاب عشق بود

مجله اینترنتی عامرتجارت خلیج فارس

کارت که لنگه؛ میگی خدا قشنگه کارت تموم شه؛ میگی دلش چه سنگه! خوش خرامان میروی ای جانه جان بی من مرو سرو خرامانه منی در دلو جان بی من مرو این جهان با تو خوشست و آن جهان با تو خوشست این جهان بی من مباشو آن جهان بی من مرو