معما ساده

آن چیست که قبل از استفاده باید شکسته شود ؟

- تخم مرغ

آن چیست که جوانه قدش بلنده پیر که میشه کوتاه میشه ؟

- شمع

آن چیست که پر از سوراخه ولی آب داره توش ؟

- اسفنج

به چه سؤالی می توان پاسخ داد که هرگز با بله پاسخ نمی دهید؟

- هنوز خوابیدید؟

چه چیزی همیشه در مقابل شماست اما نمی توان دید؟

-آینده

چه چیزی بالا می رود اما هرگز پایین نمی آید؟

-سن

 

مشاهده معما های بعدی (کلیک کنید ) >


معما ساده