اسب در فال قهوه

اسب حیموانی است که برای مسابقال , سوارکاری , حمل بار و ... استفاده میشود 
ارزش های متفاوتی در فرهنگ های مختلف برای اسب وجو دارد 
اسب نشان دهنده قدرت و آزادیست

در مسیحیت اسب سفید نشانه مرگ است
در فرهنگ‌های دیگر مانند نئوپاگان ها، مظهر قدرت و خرد است.
در فال قهوه به این معناست که شما میتوانید با قدرتی که دارید به هر چیز که می خواهید دست پیدا کنید تا زمانی که یک تجربه یا حادثه بد بر سر راه شما قرار بگیرد.

نقش اسب در بالای فنجان قهوه


یعنی قدرتی به شما اعطا شده که میتوانید به هر چه در زندگی میخواهید دست پیدا کیند 


نقش اسب در میانه فنجان قهوه


شما در شرف رسیدن به چیزی هستید که همیشه خواهان آن در زندگی بوده اید

 

نقش اسب در پایین فنجان قهوه


شما تا رسیدن به آزادی و قدرت خود فاصله زیادی دارید.

 

تعبیر اسب به صورت پراکنده در فنجان قهوه


شما شخصی هستید که دستاورد‌های درهم و برهمی دارد.

 

تفسیر نعل اسب در فال قهوه


سفری دلچسب توام با خوش شانسی پیش رو خواهید داشت.


اسب در فال قهوه