• سیستم ایمنی و سن
  مجله اینترنتی عامرتجارت خلیج فارس

  سیستم ایمنی و سن

  با افزایش سن ، توانایی پاسخ ایمنی بدن ما کاهش می یابد ، که به نوبه خود به عفونت های بیشتر و سرطان بیشتر کمک می کند. با افزایش امید به زندگی در کشورهای توسعه یافته ، شیوع شرایط وابسته به سن نیز مشاهده می شود.

 • چگونه سيستم ايمني را تقويت كنيم
  مجله اینترنتی عامرتجارت خلیج فارس

  چگونه سيستم ايمني را تقويت كنيم

  یک سیستم ایمنی قوی به سلامت فرد کمک می کند. آیا غذاهای خاص می توانند سیستم ایمنی بدن را تقویت کنند؟

مجله اینترنتی عامرتجارت خلیج فارس

با افزایش سن ، توانایی پاسخ ایمنی بدن ما کاهش می یابد ، که به نوبه خود به عفونت های بیشتر و سرطان بیشتر کمک می کند. با افزایش امید به زندگی در کشورهای توسعه یافته ، شیوع شرایط وابسته به سن نیز مشاهده می شود.

مجله اینترنتی عامرتجارت خلیج فارس

یک سیستم ایمنی قوی به سلامت فرد کمک می کند. آیا غذاهای خاص می توانند سیستم ایمنی بدن را تقویت کنند؟